نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده .

نشر بر خط

تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن­ها در معرض دسترس عمـوم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکثیر حامل های دیجیتال محدود

تکثیر CD و DVD با دستگاه های داپلیکیتور

https://nashr.saramad.ir/fa/wikiindex/masadigh1

nashr.saramad.ir
(https://nashr.saramad.ir/fa/wikiindex/masadigh1)سرآمد | انواع مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال
مصادیق فعالیت های فرهنگی دیجیتال